کارهایی گه می توام انجام دهم.

فیلم  –  عکس  ، کارهای گرافیکی ، ساخت فیلم – مستند و تیزر تبلیغاتی  – صدابرداری و ضبط نریشن

 

آموزش خصوصی و حرفه ای در زمینه طراحی گرافیک  تبلیغاتی – موشن گرافیک – تیزر سازی

 

شماره تماس  : ۰۹۰۱۹۴۹۵۹۰۱